Minimera företagets kreditrisker!

Korrekt betalda fakturor och välskötta kreditkonton hjälper till att upprätthålla goda
kundrelationer, ger möjligheter till fler affärer och till större krediter. En utebliven
betalning har alltid en orsak.

Vi hjälper företag med åtgärder som leder till att fordran blir betald.

Välkommen till Betalningskontroll!

Alla som kan betala, betalar när du anlitar oss.

Karl Alklev, vd Betalningskontroll AB