Minimera företagets kreditrisker!

Korrekt betalda fakturor och välskötta kreditkonton hjälper till att upprätthålla goda
kundrelationer, ger möjligheter till fler affärer och till större krediter. En utebliven
betalning har alltid en orsak.

Vi hjälper företag med åtgärder som leder till att fordran blir betald.

Välkommen till Betalningskontroll!

Ju förr du anlitar oss desto större är sannolikheten att du får betalt.

Karl Alklev, vd Betalningskontroll AB