En engagerad inkassobyrå! -Två blir en!

Den 1 oktober 2017 förvärvade Collector Inkasso AB verksamheten i Svensk Betalningskontroll AB då jag, Karl Alklev, som huvudägare gick i pension. 

 
Collector Inkasso liknar i många stycken Betalningskontroll och tillhandahåller påminnelseservice, inkassotjänster, långtidsbevakning och affärsjuridiska tjänster. Collector Inkasso har bedrivit inkassoverksamhet i 25 år med säte i Uddevalla, har 4 anställda och omsätter 4,5 miljoner. VD är Jesper Plate som är jurist. Collectors inkassos målsättning är att vara ett av branschen mest effektiva inkassobolag med en hög lyckandefrekvens. Collector Inkassos moderbolag, Byfjorden Finans AB erbjuder finansieringstjänster som leasing och fakturafinansiering.
 
Collector Inkasso förbinder sig att överta Betalningskontrolls kundavtal och pågående ärenden samt att handlägga alla framtida inkassoärenden. Betalningskontroll kommer tillsvidare att behålla ärenden som ligger på långtidsbevakning.
 
Meningen är att så lite som möjligt skall förändras för dig som uppdragsgivare. Efter den 1 oktober kan du eposta på info [at] collectorinkasso [dot] se. Under en övergångstid går det även att använda info [at] betalningskontroll [dot] se.
Det går även fortsättningsvis bra att ringa 0522-40 00 00 eller 031-681930, där Collector Inkasso svarar efter den 1 oktober. 
Vill du logga in i ärendehanteringssystem görs detta på https://www.collectorinkasso.se, där du sedan väljer ”Inkasso online”. Du använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
 
Vi på Betalningskontroll tackar för ert förtroende och hoppas att ni skall trivas som kund hos Collector Inkasso. Vi på Collector Inkasso ser med förväntan fram emot att få inleda ett långt och givande samarbete med Er!
 
Har du frågor är du givetvis välkommen att kontakta oss.
 

Att ingå avtal med oss är kostnadsfritt och till skillnad från många andra inkassoföretag har vi inga bindningstider eller årskostnader.

På  Betalningskontroll AB är nöjda kunder det viktigaste vi har. I över 20 års tid har vi byggt upp långsiktiga kundrelationer. Vi förstår vikten av att bibehålla goda kundrelationer och vår uppgift är inte bara att se till att våra kunder får betalt, utan också att ge den som fått ett krav en möjlighet att lösa sin situation och betala sin skuld. 
 
Är det värt att lämna in sina obetalda fordringar till ett inkassoföretag?
Svaret är nästan alltid att det är lönsamt att använda sig av ett inkassoföretag såsom Betalningskontroll. Med hjälp av effektiva processer för hantering i modern IT-miljö, en bred ekonomisk och juridisk kompetens i kombination med stora möjligheter till kostnadsersättning behöver nettokostnaden inte bli speciellt hög. Om ni lämnar era fordringar till ett inkassoföretag kan ni ägna er tid åt företagets värdeskapande verksamhet istället för att lägga tid och kraft på att hantera dåliga betalare. Detta leder i sin tur ofta till att kundrelationerna blir bättre.
 
Hur stor är chansen att inkasseringen lyckas?
Faktum är att en fordran som inte är föremål för en tvist förr eller senare blir betald om motparten har en inkomst eller andra tillgångar. De allra flesta betalar frivilligt efter kontakt med oss. Om det inte skulle ske finns en rad rättsliga åtgärder vi kan använda oss av. Om en fordran är föremål för en tvist försöker vi lösa tvisten på frivillig väg. Om parterna inte finner en lösning kan ärendet prövas i domstol. Betalningskontroll är specialister på förenklade tvistemål, ett område där traditionella advokatbyråer sällan är ett alternativ.
 

                                       

Sigillet är utfärdat av Syna AB www.syna.se   

Alla som kan betala, betalar när du anlitar oss.

Karl Alklev, vd Betalningskontroll AB